Πιστοποίηση

Βιολογική Γεωργία

Βιολογική Γεωργία με δυο λόγια, είναι μια μέθοδος αγροτικής παραγωγής, η οποία γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Στόχος της Βιολογικής Γεωργίας είναι η παραγωγή προϊόντων που προστατεύουν το περιβάλλον, προστατεύουν την υγεία των καταναλωτών και φυσικά όσων τα παράγουν.

Ως βιολογικό προϊόν μπορεί να ονομαστεί οτιδήποτε παράγεται και θωρείται ως επισήμως φαγώσιμο από ανθρώπους ή από ζώα.

Η παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται με ενιαίο τρόπο από τα κράτη μέλη της και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008.

Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα βιολογικά από οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.